sobota, 21 stycznia 2012

Moje talie: Podróż Odyna


Podróż Odyna. Tarot ludzi Północy, oparty o mity oraz żywą tradycję nordycką, odwołujący się jednocześnie do archetypów jak najbardziej uniwersalnych, dzięki czemu nie nakładający kulturalnych ograniczeń w jego wykorzystaniu. Pomocny zarówno w odnalezieniu odpowiedzi na pytania dotyczące codzienności i spraw materialnych, ale również niezastąpiony dla tych, którzy poszukują głębszego zrozumienia swojego istnienia.

Talia ta – choć ze względu na sposób jej wykorzystania oraz funkcję nazywana jest tarotem Skandynawów - różni się w swojej formie od tego, co znamy pod pojęciem tradycyjnego tarota.  Trzy główne różnice dotyczą jej struktury (zamiast Małych i Wielkich Arkanów mamy 12 odnoszących się głównie do spraw duchowych kart Odyna oraz 69 kart mówiących przede wszystkim o świecie materialnym), podłoża kulturowego (talia została stworzona na bazie mitologii nordyckiej, a więc nie tylko pozbawiona jest wpływów chrześcijańskich, ale jej korzenie sięgają tradycji ściśle europejskiej) oraz poziomu znaczeniowego (główny nacisk położony jest na zagadnienia dotyczące rozwoju duszy, choć i pozostałe aspekty życia człowieka nie zostały w niej pominięte).

Podróż Odyna to talia stosunkowo młoda i niedostępna szerszej publiczności, za której powstaniem kryje się wiele lat studiów autora, zarówno nad dorobkiem rodzimej mu kultury Skandynawskiej, ale również nad tradycją hinduistyczną, z którą zetknął się już jako nastolatek. Trzon talii stanowi 12 kart Odyna,  odnoszących się do różnych aspektów boga oraz do etapów ewolucji ludzkiej duszy, która - w wizji autora - dąży od poczucia indywidualności i jedności z ciałem fizycznym do świadomości bycia częścią nieśmiertelnej Całości, dla której ciało widzialne jest jedynie chwilowym miejscem pobytu. Sam Odyn został tu przedstawiony nie tylko jako niestrudzony poszukiwacz wiedzy i mądrości, który dla tego celu jest w stanie poświęcić zarówno honor jak i okaleczyć własne ciało, ale i ten, który rozumiejąc prawdziwą naturę istot żywych, stanowi dla człowieka ideał oraz przykład do naśladowania. Postać i imię tego najpotężniejszego z Nordyckich bogów - pana mądrości, magii, wojny, życia oraz śmierci - z jednej strony zostało wykorzystane dosłownie, z drugiej natomiast, posłużyło dla określenia czystej Świadomości, która jest wieczna i niezmienna, i do której osiągnięcia dąży każda dusza, przechodząc przez kolejne stadia. Stadia te mogą być również postrzegane w kategorii sposobów, w jakie boska świadomość przejawia się w człowieku.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz